Cách diệt mối trong nhà

Cách diệt mối trong nhà

ANh Mạnh 24/05/2017

Mối sống theo bầy đàn và chúng ăn cenllulose (xenlulozơ) có trong gỗ. Chúng có chức năng quan trọng trong tự nhiên, tuy nhiên một khi chúng xâm nhập được vào nhà của bạn, chúng có thể gây ra thiệt hại rất đáng kể về cấu trúc ngôi nhà...

Cách chống thấm cho ngôi nhà

Cách chống thấm cho ngôi nhà

ANh Mạnh 24/05/2017

Vào mùa mưa việc chống thấm nhà vô cùng quan trọng để tránh những tác động từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như chất lượng công trình. Do vậy cần có những giải pháp hiệu quả để bảo vệ cho công trình,...

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4